Oferta

fadecells2
defaultArticleImage

1. EVOmold – pokrowce ochronne stosowane w odlewniach, kuźniach, hutach.

Zadaniem pokrowców EVOmold jest ochrona przed szkodliwymi czynnikami takimi jak wysokie temperatury, odpryski gorących metali, iskry czy gorący żużel.

defaultArticleImage

2. EVOspark – pokrowce ochronne stosowane w procesie spawania i zgrzewania.

Zadaniem pokrowców ochronnych EVOspark jest zabezpieczenie robotów i urządzeń podczas procesów takich jak spawanie, zgrzewanie czy napawanie przed iskrami, odpryskami i działaniem promieniowania UV.

defaultArticleImage

3. EVOdust – pokrowce na roboty pracujące podczas obróbki mechanicznej i obróbki strumieniowo-ściernej.

Zadaniem pokrowców jest ochrona robotów i maszyn przed czynnikami szkodliwymi powstałymi podczas obróbki mechanicznej materiałów i procesów pokrewnych np. ochrona podczas procesu śrutowania.

defaultArticleImage

4. EVOlack – Okrycia ochronne przeznaczone dla lakierni mokrych i proszkowych.

Podstawowym zadaniem pokrowców lakierniczych jest ochrona przed zapyleniem i odpryskami lakierniczymi. Pokrowce ochronne mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem.

defaultArticleImage

5. EVOfood- pokrowce ochronne stosowane w przemyśle spożywczym np. przy pakowaniu mięsa, słodyczy bądź przy paletyzowaniu mąki itp.

Fartuchy ochronne przeznaczone do przemysłu spożywczego mają za zadanie wspomóc pracę robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń w procesach gdzie występuje zawilgocenie, odpryski cieczy czy kontakt z żywnością i zapylenie.

defaultArticleImage

6. EVOpure i EVOshield – osłony ochronne specjalne oraz izolacje i kurtyny.

Osłony specjalne i kurtyny wspomagają pracę urządzeń w warunkach wysokich temperatur, izolują przed szkodliwymi czynnikami ich pracy.